Indkaldelse til generalforsamling 18. november 2018

Til juniorledere og golfklubber i Juniordistrikt 2 Midtjylland

Hermed indkaldes til generalforsamling i Juniordistrikt 2 Midtjylland søndag d. 18. november 2018 kl. 14:00. 

Vi opfordrer alle klubber til at deltage i distriktsmøde fra kl. 10:00 og generalforsamlingen, da der vil være orientering og dialog om den fremtidige struktur for samarbejdet omkring juniorgolf. Fra DGU deltager Rikke Haurvig og Christian Møller i distriktsmødet.

Der er mulighed for at bestille morgenmad, som serveres kl. 09:00, hvor vi mødes til en uformel erfaringsudveksling og netværk. Der serveres frokost mellem distriktsmøde og generalforsamling, forventelig ca. kl. 13.

Vi vil gerne have tilmeldinger med navne og kontaktinfo senest onsdag d. 14. november.

 

På vegne af distriktsledelsen

Rolf Pedersen

Distriktsleder

Turneringsbetingelser JDT 2018

Turneringsbetingelserne for JDT 2018 er lagt på hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi i 2018 har ændret kravene til kvalificering til distriktsholdet til SuperCup & MiniSuperCup – i år tæller de 3 bedste resultater fra de 5 runder i JDT.

Turneringsbetingelserne kan ses her: http://www.juniordistrikt2.dk/wp-content/uploads/2018/08/Turneringsbetingelser-JDT2018.pdf

Pva. turneringsledelsen

Willy Kristensen & Rolf Pedersen

Tilmelding til JDT 2018

Tilmelding til JDT er åben med sidste tilmeldingsfrist 1. maj 2018.

Årets 5 JDT afholdes i :

13. maj Silkeborg/Ry på Kildebjerg banen i Ry

26.maj  Gyttegård

24. juni  Horsens

5. august  Trehøje

8. september   Hammel

 

Der er åbent for tilmelding på mail: willymurer@gmail.com / jdt@juniordistrikt2.dk 

Oplysninger i tilmelding skal indholde: klubnavn, spillere med medlemsnr., aldersgruppe 

Husk det kun er klubbens juniorledere der kan melde spillerne til – spillerne kan ikke selv.

 

Datoer for JDT og kredsturneringer findes på også i Golfbox – se på hjemmesiden for Juniordistrikt 2 Midtjylland på forsiden på linket Turneringsplan 2018.

 

Mvh Willy Kristensen

JDT ansvarlig

Distriktsassistent Distrikt 2

Tilmelding DGU Juniorholdturnering 2017 – senest 26. februar 2017

Tilmelding til årets holdturnering skal i år ske senest 26. februar. På DGU's hjemmeside kan du læse mere om turneringen, rækkeinddeling m.m.:

http://www.danskgolfunion.dk/turnering/juniorturneringer/dgu-juniorholdturnering/raekker-og-etaper

Vi opfordrer klubberne til at stille fusionshold/fælleshold, hvis I mangler spillere til at stille eget hold i nogle af rækkerne, således at alle interesserede juniorer får mulighed for at deltage i turneringen.

pva. Distritksledelsen
Rolf Pedersen

Distriktsmøde februar 2016 – Reserver lørdag d. 6. februar

Forårets distriktsmøde afholdes lørdag d. 6. februar 2016 – reserver dagen allerede nu.

Vi forventer at mødet vil indeholde flere af følgende emner:

– Kredsvis opdatering – kredsturneringer
– Året turneringer og aktiviteter – en oversigt
– Tilmelidng af hold til AON Juniorholdturnering 2016 – fusionshold ?
– Inspiration for nye juniorudvalg
– Aktiviteter i din egen klub – inspiration fra andre klubber
– Sommerlejre 2016
– Træningstilbud for juniorer – DGU Talentcentre, andre tiltag i distriktet

Der vil væe oplæg fra DGU konsulenter, distriktsledelsen og erfarne juniorledere.

På vegne af distriktsledelsen

Rolf Pedersen
Distriktsleder

Generalforsamling 2015 afholdes 11. november i Randers Golf Klub

Der afholdes Generalforsamling og Distriktsmøde onsdag d. 11. november kl. 18:45 i Randers Golf Klub.

Indkaldelse med dagsorden er udsendt til alle på distriktets mailinglister. Tilmelding kan ske til distriktsleder@juniordistrikt2.dk. Der er mulighed for spisning kl. 18:00 ved forhåndstilmelding samt mulighed for en runde golf (frit spil) fra kl. 11:40.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være et indlæg fra DGU ved Kim Uhldal samt oplæg til kredsvis gruppearbejde.

Mødet forventes at slutte senest kl. 22:00

På vegne af distriktsledelsen

Rolf Pedersen
Distriktsleder