Indkaldelse til generalforsamling 18. november 2018

Til juniorledere og golfklubber i Juniordistrikt 2 Midtjylland

Hermed indkaldes til generalforsamling i Juniordistrikt 2 Midtjylland søndag d. 18. november 2018 kl. 14:00. 

Vi opfordrer alle klubber til at deltage i distriktsmøde fra kl. 10:00 og generalforsamlingen, da der vil være orientering og dialog om den fremtidige struktur for samarbejdet omkring juniorgolf. Fra DGU deltager Rikke Haurvig og Christian Møller i distriktsmødet.

Der er mulighed for at bestille morgenmad, som serveres kl. 09:00, hvor vi mødes til en uformel erfaringsudveksling og netværk. Der serveres frokost mellem distriktsmøde og generalforsamling, forventelig ca. kl. 13.

Vi vil gerne have tilmeldinger med navne og kontaktinfo senest onsdag d. 14. november.

 

På vegne af distriktsledelsen

Rolf Pedersen

Distriktsleder