Distriktsmøde februar 2016 – Reserver lørdag d. 6. februar

Forårets distriktsmøde afholdes lørdag d. 6. februar 2016 – reserver dagen allerede nu.

Vi forventer at mødet vil indeholde flere af følgende emner:

– Kredsvis opdatering – kredsturneringer
– Året turneringer og aktiviteter – en oversigt
– Tilmelidng af hold til AON Juniorholdturnering 2016 – fusionshold ?
– Inspiration for nye juniorudvalg
– Aktiviteter i din egen klub – inspiration fra andre klubber
– Sommerlejre 2016
– Træningstilbud for juniorer – DGU Talentcentre, andre tiltag i distriktet

Der vil væe oplæg fra DGU konsulenter, distriktsledelsen og erfarne juniorledere.

På vegne af distriktsledelsen

Rolf Pedersen
Distriktsleder