Generalforsamling 2015 afholdes 11. november i Randers Golf Klub

Der afholdes Generalforsamling og Distriktsmøde onsdag d. 11. november kl. 18:45 i Randers Golf Klub.

Indkaldelse med dagsorden er udsendt til alle på distriktets mailinglister. Tilmelding kan ske til distriktsleder@juniordistrikt2.dk. Der er mulighed for spisning kl. 18:00 ved forhåndstilmelding samt mulighed for en runde golf (frit spil) fra kl. 11:40.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være et indlæg fra DGU ved Kim Uhldal samt oplæg til kredsvis gruppearbejde.

Mødet forventes at slutte senest kl. 22:00

På vegne af distriktsledelsen

Rolf Pedersen
Distriktsleder