Velkommen til Juniordistrikt 2 Midtjyllands hjemmeside

Vi er nu ved at flytte indholdet til distriktets nye hjemmeside under DGU. Du kan derfor med fordel begynde også at anvende den nye hjemmeside: http://www.distrikt2.danskgolfunion.dk/

Turneringsplanlægningen for sæsonen 2019 er næsten afsluttet, og turneringerne er lagt i Golfbox. Turneringskalenderen for turneringer arrangeret af Juniordistrikt 2 Midtjylland kan ses her: Turneringskalender Distrikt 2 2019.

Der er åben for tilmelding til mange kredsturneringer, og  klubberne kan tilmelde juniorer samlet til JDT ved at sende mail til jdt@juniordistrikt2.dk, alternativt kontakte turneringsleder Willy Kristensen. Tilmeldingsfrist til JDT er fastsat til 14. april 2019.

Forårets distriktsmøde blev afholdt søndag d. 10. marts 2019 i Hedensted Golfklub. Referat og præsentationsmateriale udsendes til alle på vores mailinglister, og materialet vil være at finde på den nye hjemmeside.

På vegne af distriktsledelsen

Rolf Pedersen
Distriktsleder

Opdateret 13.03.2019 – Distriktsledelsen