Velkommen til Juniordistrikt 2 Midtjyllands hjemmeside

Vi er nu ved at flytte indholdet til distriktets nye hjemmeside under DGU. Du kan derfor med fordel begynde også at anvende den nye hjemmeside: http://www.distrikt2.danskgolfunion.dk/

Sæsonen 2019 er under planlægning, og de første turneringer er lagt i Golfbox. Turneringskalenderen kan ses her: Turneringskalender Distrikt 2 2019. Tilmeldingsfrist til JDT er fastsat til 14. april 2019.

Forårets distriktsmøde afholdes søndag d. 10. marts 2019 i Hedensted golfklub, og der vil på distriktsmødet været orientering om årets turneringer, herunder nye. Repræsentanter for DGU og juniorkonsulenter deltager også i mødet.

Klubberne i distriktet opfordres til at sende repræsentanter til distriktsmødet. Tilmelding skal ske senest 4. marts 2019 til distriktsleder@juniordistrikt2.dk.

Link til indkaldelse med dagsorden: kommer snarest

På vegne af distriktsledelsen

Rolf Pedersen
Distriktsleder

Opdateret 06.02.2019 – Distriktsledelsen