Velkommen til Juniordistrikt 2 Midtjyllands hjemmeside

Der er afholdt Distriktsmøde og Generalforsamling lørdag d. 19. november 2016 i Silkeborg Ry Golfklub, Resenbro. Referat forventes udsendt snarest.

Maria Merle Andersen afløser Peter Bøgelund Riis i distriktsledelsen, og hun overtager posten som distriktssekretær.
Ny distriktskasserer er Mette Gerlak Pedersen. Se også opdaterede kontaktinfo under punktet Distriktsledelse.

Planlægning af turneringer i 2017 er i fuld gang, og turneringsplanen for de 5 runder i JDT er følgende:

22. april – Silkeborg Ry Golfklub (Kildebjerg Ry banen)
21. maj – Randers Fjord
24. juni – Odder
02. september – Aarhus Golf Club
16. september – Holstebro

Planlægning af kredsturneringerne i de enkelte kreds pågår, og datoerne vil løbende blive opdateret i Golfbox:
Juniordistrikt 2 – Turneringsplan 2017

Kreds Øst koordineres af Dorte Post og Kim Rygaard.
Kreds Syd koordineres af Willy Kristensen
Kreds Vest koordineres midlertidigt af Willy Kristensen, indtil der er fundet en afløser for Brian Caspersen i kreds Vest.

På vegne af distriktsledelsen

Rolf Pedersen
Distriktsleder

Opdateret 22.12.2016 – Distriktsledelsen