Velkommen til Juniordistrikt 2 Midtjyllands hjemmeside

Sæsonen 2018 er på trapperne og vi er i fuld gang med planlægningen af årets turneringer i distriktsregi. Turneringskalenderen i Golfbox er løbende blevet opdateret med åres turneringer. Se turneringsplanen for 2018 her.

JDT organiseres af distriktet, med Willy Kristensen som tovholder, og Freddy Seidelin som assisterende turneringsleder.

Kredsturneringerne arrangeres af de lokale klubber, og koordineres af kredskoordinatorer fra distriktet:
Kreds Øst koordineres af Dorte Post
Kreds Syd koordineres af Willy Kristensen
Kreds Vest koordineres Henrik Mølgård Christensen.

Det er også tid for forårets Distriktsmøde, som afholdes lørdag d. 7. april 2018 kl. 10 i Herning Golf Klub. AFLYST pga få tilmeldinger

Den udsatte generalforsamling afholdes lørdag d. 7. april 2018 kl. 14:00 pr. Skype / telefon.

På vegne af distriktsledelsen

Rolf Pedersen
Distriktsleder

Opdateret 05.04.2018 – Distriktsledelsen