Velkommen til Juniordistrikt 2 Midtjyllands hjemmeside

Sæsonen 2018 er på trapperne og vi er i fuld gang med planlægningen af årets turneringer i distriktsregi. Turneringskalenderen i Golfbox er løbende blevet opdateret med åres turneringer. Se turneringsplanen for 2018 her

JDT organiseres af distriktet, med Willy Kristensen som tovholder, og Freddy Seidelin som assisterende turneringsleder.

Kredsturneringerne arrangeres af de lokale klubber, og koordineres af kredskoordinatorer fra distriktet:
Kreds Øst koordineres af Dorte Post
Kreds Syd koordineres af Willy Kristensen
Kreds Vest koordineres Henrik Mølgård Christensen.

Det er også tid for forårets Distriktsmøde, som afholdes lørdag d. 7. april 2018 kl. 10 i Herning Golf Klub. Den udsatte generalforsamling afholdes samme dag.

Vi afholder desuden informationsmøde søndag d. 18. marts 2018 kl. 10 i Randers Golf Klub, for de juniorledere, som er forhindret d. 7. april.

 

På vegne af distriktsledelsen

Rolf Pedersen
Distriktsleder

Opdateret 18.03.2018 – Distriktsledelsen