Velkommen til Juniordistrikt 2 Midtjyllands hjemmeside

Sæsonen nærmer sig nu efteråret, hvor vi afholder de sidste 2 runder af JDT og sender hold til SuperCup og MiniSuperCup i efterårsferien. Der er kommet indledende information med program for SuperCup 2017, se nærmere under JDT eller i vores Facebook gruppe for JDT (lukket gruppe, der skal søges om optagelse). Under JDT kan også læses om tidligere deltageres oplevelser fra SuperCuppen.

Kredsturneringerne fortsætter – for oversigt over alle kredsturneringer og JDT – se på Golfbox:  Juniordistrikt 2 – Turneringsplan 2017.

JDT organiseres af distriktet, med Willy Kristensen som tovholder, og Freddy Seidelin som assisterende turneringsleder.

Kredsturneringerne arrangeres af de lokale klubber, og koordineres af kredskoordinatorer fra distriktet:
Kreds Øst koordineres af Dorte Post og Kim Rygaard.
Kreds Syd koordineres af Willy Kristensen
Kreds Vest koordineres Henrik Mølgård Christensen.

DGU inviterer alle juniorledere og trænere til landsseminar i Fredericia d. 18. november, og vi opfordrer alle juniorudvalg/klubber til at deltage i seminaret. Læs mere på DGU's hjemmeside: Landsseminar for juniorledere

På vegne af distriktsledelsen

Rolf Pedersen
Distriktsleder

Opdateret 24.08.2017 – Distriktsledelsen