Velkommen til Juniordistrikt 2 Midtjyllands hjemmeside

Sæsonen 2018 er nu slut, og der indkaldt til efterårets distriktsmøde og generalforsamling 18. november 2018.

Planlægning af sæson 2019 er påbegyndt, og der vil på distriktsmødet været en dialog om omfanget af turneringer og øvrige aktiviteter. Repræsentanter for DGU og juniorkonsulenter deltager også i mødet.

Klubberne i distriktet opfordres til at sende repræsentanter til distriktsmødet. Tilmelding skal ske senest 14. november til distriktsleder@juniordistrikt2.dk.

Link til indkaldelse med dagsorden: Generalforsamling 2018

På vegne af distriktsledelsen

Rolf Pedersen
Distriktsleder

Opdateret 05.11.2018 – Distriktsledelsen